Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

19:01
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakashkash kashkash
18:55
9551 cf9e
18:52
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss vianoresistance noresistance
18:49
2202 3754 500
Reposted fromministerium ministerium viafou fou

May 06 2018

14:22
5008 b935
Reposted fromshakeme shakeme
14:20
13:46
Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
13:34
0577 8e3a 500
13:32
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
13:31
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan
13:21

April 08 2018

17:40
5104 6992
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
17:21
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaravena00 ravena00
17:11
3328 b9f3 500
Reposted fromonlyman onlyman viashabbadoo shabbadoo

February 25 2018

11:40
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
11:32
11:30
3936 9e44
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasowaaa sowaaa
11:28
Reposted fromshakeme shakeme viasowaaa sowaaa
10:32
3392 82b0
Reposted fromretaliate retaliate viabeattman beattman

January 23 2018

15:54
0459 9a79
Reposted from4777727772 4777727772 viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl